Warunki Użytkowania

Wprowadzenie

 • Te warunki i postanowienia ("Warunki") odnoszą się do wszelkich i jakichkolwiek użyć strony internetowej dostępnej na Soccer Manager i jej gier, form rywalizacji, zawartości i usług włączając bez ograniczeń usługę Komunikacji zgodnie z jej poniższą definicji ("Strona Internetowa") i jakichkolwiek materiałów przesłanych, zamieszczonych lub w inny sposób umieszczonych na Stronie Internetowej, wraz z wszelkim i jakimkolwiek materiałem, komentarzami, wiadomości i inną komunikacją wykreowaną dla, z lub przy użyciu Strony Internetowej, jakiejkolwiek jej części lub jakąkolwiek powiązaną usługą ("Komunikacje").
 • Używając Strony Internetowej, informujesz Soccer Manager, że rozumiesz, akceptujesz i jesteś w stanie przyjąć te Postanowienia i zgadzasz się na to, by Cię obowiązywały. Jeśli nie akceptujesz lub nie rozumiesz tych Postanowień, nie powinieneś korzystać ze Strony Internetowej lub jakiejkolwiek jej części z wyłączeniem ograniczeń lub kreowania Komunikacji.
 • Jeśli masz poniżej 18 lat i nie rozumiesz tych Reguł zapytaj rodzica lub opiekuna żeby wyjaśnił Ci ich znaczenie.
 • Soccer Manager może wprowadzać zmiany tych Postanowień od czasu od czasu i te modyfikacje wchodzą w życie niezwłocznie po udostępnieniu ich www.soccermanager.com/terms-main.php

Na górę

Wykorzystanie witryny internetowej

 • Soccer Manager przekazuje Ci niewyłączną, ograniczoną licencję na pobieranie i korzystanie ze Strony Internetowej, wyłącznie dla Twojego prywatnego, niekomercyjnego, osobistego użytku wyłącznie drogą internetową. Nie możesz przenosić, dokonywać sublicencji albo wymiany tego prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Soccer Managera. Te Postanowienia i prawa Tobie przekazane nie dają Ci żadnego tytułu prawnego lub prawa własności do Strony Internetowej i nie powinny być przedmiotem obrotu lub przeniesienia jakichkolwiek praw autorskich lub praw innego typu.

Na górę

Prawa Własności Intelektualnej

 • Jeśli nie zostało to gdzie indziej wyraźnie określone, wszelkie prawa intelektualne, prawa do wzorów przemysłowych, prawa do baz danych, prawa patentowe, prawa do znaków handlowych, prawa do wzorów handlowych i jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej na Stronie Internetowej należą do i stanowią mienie Soccer Managera, lub są licencjonowane Soccer Managerowi.
 • Wszelkie prawa własności intelektualnej są niniejszym zachowane i zastrzeżone.
 • Wszelkie nazwy handlowe osób trzecich i znaki handlowe są własnością ich prawowitych właścicieli i Soccer Manager nie dokonuje żadnych zapewnień ani nie reprezentuje co do tych osób. Precyzując, Soccer Manager nie rości sobie praw ani nie zapewnia żadnych tytułów prawnych lub ekonomicznych do jakiejkolwiek Komunikacji osób trzecich lub jakiejkolwiek informacji lub danych zawartych na Stronie Internetowej, która odnosi się do wydarzeń w świecie rzeczywistym, organizacji, drużyn, klubów, miejsc, stadionów, przedsiębiorstw lub rozgrywek (Dane Świata Rzeczywistego).
 • Wszystkie prawdziwe dane, a wszystkie prawa Świata w realnym świecie Dane są własnością ich właścicieli i Soccer Manager nie posiada i nie reprezentuje żadnego połączenia lub jakiegokolwiek związku z rzeczywistymi danymi Światowej lub dowolny temat jakichkolwiek rzeczywiste dane Świata.
 • Dane z realnego świata są włączone w Serwis jedynie w celu informacyjnym oraz w celu rzetelnego odzwierciedlenia faktów z rzeczywistości.

Na górę

Ograniczenia i Obowiązki

 • Zgadzasz się, że nie:
  • hakowanie lub podejmowanie próby, modyfikowanie, adaptowanie, łączenie, tłumaczenie, dekompilowanie, disasemblacja oraz odtwarzanie lub tworzenie pochodnych tego Serwisu lub jakiejkowliek informacji w nim zawartej, zgonie z dostępnymi środkami prawnymi;
  • usuwanie, dezaktywowanie, modyfikowanie, dodawanie lub zmienianie kodu lub danych, znaków towarowych oraz innych notatek i legend będących własnością niniejszego Serwisu;
  • udostępniać Serwis lub związane z nią gry stronom trzecim;
  • tworzenie oprogramowanie naśladującego dane lub fukcjonalność niniejszego Serwisu;
  • używanie Serwisu w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami;
  • w żaden sposób nie używać danych kontaktowych do komunikacji poza Serwisem;
  • używania dostępu do Serwisu lub zebranych tu informacji w celu wysyłania masowego spamu.
  • wykorzystywać publicznie lub komercyjnie jakąkolwiek zawartość strony bez uprzedniej pisemnej zgody Soccer Manager;
  • dostarczać linki hipertekstowe, linki URL, linki graficzne, hiperlinki lub inne bezpośrednie łącza do Strony Internetowej w celach komercyjnych lub osobistych bez wcześniejszej pisemnej zgody Soccer Managera;
  • wyświetlanie, publikowanie, kopiowanie, drukowanie, wysyłanie pocztą lub korzystanie w inny sposób z witryny sieci Web i zawartych w niej informacji na rzecz jakichkolwiek osób trzecich lub witryny sieci Web bez uprzedniej, pisemnej zgody "Soccer Manager";
  • używania tego Serwisu oraz jego środków komunikacji i procesów lub używania informacji zawartych w Serwisie w celach nielegalnych lub niemoralnych;
  • używania tego Serwisu, jego środków komunikacji i procesów oraz używania informacji w nim zawartych w celach komercyjnych lub biznesowych;
  • usuwanie lub zniekształcania jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej.

Na górę

Zasady / Kodeks Postępowania

 • Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i blokowania kont użytkowników z dowolnego powodu bez zwrotu pieniędzy za zakupione przedmioty..
  • Niektóre powody, które mogą spowodować usunięcie albo zawieszenie konta użytkownika są wymienione poniżej:
   • Wielokrotne oszukiwanie w grze, zwłaszcza w sferze transferów;
   • Próby ustawiania wyników meczów;
   • Granie z więcej niż jednym zespołem w tym samym Świat Gry;
   • Korzystanie z wielu kont w celu obejścia limitu zarządzania tylko jednym klubem w danym Świat Gry;
   • Używanie serwisu w sposób, który naszym zdaniem psuje zabawę innym użytkownikom;
  • Użytkownik musi zgadzać się przestrzegać "kodeksu postępowania" oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów które są dostępne na www.soccermanager.com/code-of-conduct.php .

  Na górę

  Strona internetowa

  • Strony internetowe podmiotów trzecich i serwisy internetowe, do których kierują linki na Stronie Internetowej ("Linki Zewnętrzne") nie były weryfikowane i sprawdzane przez Soccer Manager.
  • Użycie i dostęp do Zewnętrznych Serwisów na własną odpowiedzialność.
  • Każda nazwa użytkownika i hasło skierowane do Ciebie jest przypisane Tobie, dzięki czemu możesz korzystać i otrzymać dostęp do Strony Internetowej i nie może być ujawnione jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu bez uprzedniej pisemnej zgody Soccer Managera.
  • Wszelka Komunikacja przesłana przez Soccer Manager i dołączone do niej załączniki są do tego czasu przeznaczone wyłącznie dla adresata i/lub innych osób uprawnionych do ich otrzymania.

  Na górę

  Forum i komunikacja

  • Strona Internetowa jest usługą rozrywkową i informacyjną i pomocniczo Soccer Manager jest zaangażowany w transmisję, przechowywanie, wyszukiwanie i zajmowanie się Komunikacją podmiotów trzecich bez sprawdzania, selekcjonowania lub modyfikowania tych treści - dla którego stanowi to zwykły przekaz.
  • Poglądy wyrażone w jakiejkolwiek Komunikacji są poglądami indywidualnych autorów i nie są poglądami Soccer Managera, chyba że zostało to inaczej wyrażone przez Soccer Manager.
  • Soccer Manager nie jest odpowiedzialny i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze, poglądy i uwagi wyrażone w jakichkolwiek Komunikacjach.
  • Używając Strony Internetowej przyjmujesz do wiadomości, że Soccer Manager nie bierze odpowiedzialności za weryfikowanie treści jakichkolwiek Komunikacji i że wszelka Komunikacja jest udostępniona na bazie tego, do czego Soccer Manager jest zobowiązany i nie prowadzi żadnej kontroli lub oceny tych treści.
  • Niezależnie od powyższego Soccer Manager będzie uprawniony do usunięcia lub cofnięcia jakichkolwiek Komunikacji i usunięcia lub zawieszenia Twojego uprawnienia do tworzenia lub dołączania się do Komunikacji.
  • Zgadzasz się, że Soccer Manager może używać, wydawać, redagować, modyfikować i przystosowywać twoje Komunikaty do wszystkich bez wyjątku celów w związku z witryną internetową i biznesem Soccer Manager i ty niniejszym przyznajecie to nieograniczona nieekskluzywna licencja robić tak i zrzec się wszystkich praw moralnych tak zatytułowanych w twoich Komunikatach
  • Wyrażasz zgodę, że nie będziesz brał udziału w żadnej Komunikacji oraz nie będziesz wysyłał lub przekazywał na tę Witrynę żadnych treści, które:
   • są niezgodne z prawem lub które prowadzą do odpowiedzialności cywilnej lub karnej;
   • promuje jakiekolwiek nielegalne lub niezgodne z prawem działania;
   • naruszają jakiekolwiek prawo autorskie albo inne prawo własności intelektualnej jakichkolwiek osób trzecich albo pomagają w ich pogwałceniu albo piractwu;
   • zawierające jakiekolwiek wirusy komputerowe, robale, bomby logiczne lub inne niebezpieczne oprogramowanie albo szkodliwe dane;
   • jest obraźliwe, pornograficzne, oszczercze, obsceniczne lub dyskryminujące;
   • nęka jakąkolwiek osobę;
   • promują jakiekolwiek strony trzecie;
   • które mają na celu albo próbują organizować spotkanie z dzieckiem poniżej 16 lat albo które mogą mieć takie spotkanie jako zamiar lub rezultat;
   • zawiera jakikolwiek poufne informacje, takie jak hasło, informacje medyczne lub dane niejawne osoby; lub
   • nagabuje, zaprasza, zachęca, popiera, namawia albo prowokuje lub wszystkie z wyżej wymienionych.
 • Znanym ryzykiem korzystania z internetu jest to, że ludzie niekoniecznie podają się za tych kim są. Mogą podawać informację lub zachowywać się w sposób niewiarygodny, mylący, bezprawny bądź nielegalny. Soccer Manager nie jest w stanie określić czy oświadczenia złożone przez innych użytkowników są prawdziwe. Taka decyzja może być jedynie podjęta przez ciebie. Powinieneś zdawać sobie sprawę, że korzystanie ze stron internetowych wiążę się z pewnym stopniem ryzyka. Odwiedzając strony internetowe i korzystając z ich usług akceptujesz to ryzyko i ponosisz je na własną odpowiedzialność. ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W RELACJACH INTERNETOWYCH, UJAWNIAJĄC SWOJE DANE OSOBOWE TAKIE JAK NAZWISKO, ADRES, E-MAIL, NUMER TELEFONU I MIEJSCA, KTÓRE ODWIEDZASZ.
 • Na górę

  Odpowiedzialność

  • Soccer Manager dostarcza i utrzymuje witrynę internetową dla indywidualnej rozrywki na podstawie "as is" i podlega tylko dostarczać jego służbom uzasadnioną biegłość i opiekę.
  • Soccer Manager nie daje gwarancji połączenia z witryną internetową i do maksymalnych rozmiarów dozwolonych przez prawo, Soccer Manager wyklucza odpowiedzialność dla:
   • jakakolwiek strata albo uszkodzenie jakiegokolwiek powstawania rodzaju, jednakże nie wykluczając którykolwiek bezpośredni, pośredni, specjalny, karny albo strata wtórna bez względu na to, czy taki powstaje z jakiegokolwiek problemu, który Soccer Manager został uświadomiony;
   • dokładność, aktualność i ważność informacji i materiałów zawartych w każdym Komunikacie lub Witrynie Internetowej;
   • jakiekolwiek przerwy lub opóźnienia w aktualizacji strony internetowej;
   • jakiekolwiek nieprawidłowe lub błędne informacje na stronie internetowej;
   • naruszenia przez jakąkolwiek osobę autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich w jakiejkolwiek komunikacji lub wykorzystania witryny internetowej;
   • dostępności, jakości treści i charakteru witryn zewnętrznych;
   • wszelkich transakcji z udziałem Witryny zewnętrznej;
   • wszelkie szkody spowodowane przez wirusy lub inne szkodliwe oprogramowanie, które mogą zainfekować komputer, oprogramowanie, dane lub inną własność w wyniku dostępu lub używania Serwisu lub dostępnych środków Komunikacji;
   • wszystkie oświadczenia, gwarancje, warunki i inne Zasady, które miałyby zastosowanie, gdyby nie niniejsza adnotacja.
  • Soccer Manager nie gwarantuje, że funkcjonowanie tej strony nie zostanie zakłócone lub że nie pojawią się w nim błędy.
  • Soccer Manager nie ponosi odpowiedzialność w jakiejkolwiek ilości dla niewywiązania się jakikolwiek obowiązek na mocy niniejszej umowy jeśli takie niepowodzenie jest spowodowane przez zdarzenie jakiejkolwiek nieprzewidzianej ewentualności poza rozsądną kontrolą takiej partii w tym bez ograniczeń brakujące towary internetowe, komunikacje brakujące towary, ogień, powódź, wojna albo czyny Boga.
  • Poza przypadkami podanymi powyżej, nie ma innych gwarancji, uwarunkowań czy Zasad Użytkowania, wyraźnych lub domniemanych, statutowych lub innych, a zatem wszystkie takie Zasady są niniejszym wykluczone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Powyższe warunki podlegają pod twoje ustawowe i powszechne prawa konsumentów i nie ograniczają jakichkolwiek praw możesz mieć, ponieważ konsument, który nie może być wykluczony na mocy obowiązującego prawa ani to wykluczy albo ograniczy odpowiedzialność Soccer Manager za śmierć albo obrażenia ciała wynikającą z jego zaniedbania ani jakiekolwiek oświadczenie niezgodne z prawdą.
  • Wyrażasz zgodę, aby nie korzystać z niniejszej Witryny w sposób niezgodny z prawem, powodujący powstanie cywilnej lub karnej odpowiedzialności lub mogący zaszkodzić reputacji Witryny.
  • Zgadzasz się na przyjęcie odpowiedzialności za utrzymywanie tajności swojego hasła i konta użytkownika oraz wszelkich akcji wykonywanych w ramach twojego konta.
  • Niniejszym zabezpieczać i chronić Soccer Manager i Soccer Manager to oddziałów i oficerów Soccer Manager jest, dyrektorów, właścicieli, przedstawicieli, dostawców informacji, filii, licencjodawców i licencjobiorców (łącznie "Strony Ubezpieczone") ochrony przed odpowiedzialnością wobec wszelkiej odpowiedzialności i koszty (w tym koszty obsługi prawnej) rozsądnych poniesionych przez Strony Ubezpieczone w związku z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków lub roszczeń wynikających z korzystania z witryny internetowej wszelkie komunikacji i ich wykorzystanie konta członkostwa. Będziesz dołożyć wszelkich starań w celu współpracy z Soccer Manager w obronie jakichkolwiek roszczeń. Soccer Manager zastrzega sobie prawo, na własny koszt, w Soccer Manager do wyłącznej obrony i kontroli wszelkich kwestii inaczej zastrzeżeniem odszkodowania przez Ciebie.

  Na górę

  Wypowiedzenie

  • Nie wyznaczając granic innych uprawnień, jakie może posiadać, Soccer Manager może usuwać, ograniczać, kasować lub zawieszać dostęp do i zakres korzystania ze Strony Internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez powiadomienia, jeśli uzna (samodzielnie), że naruszyłeś jakiekolwiek z tych Reguł.

  Na górę

  Privacy and Cookie Policy

 • Soccer Manager będzie korzystał z zebranych o tobie informacji wyłącznie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z 1998.
  • Soccer Manager może poprosić cię o pewne informacje, możesz zgłosić personalne dane na stronie internetowej ( takie jak imie, adres email i szczegóły kontatkowe) kiedy zasubskrybujesz albo zapiszesz się na stronie internetowej
  • Soccer Manager może również rejestrować, którymi częściami witryny lub usługami zainteresowany jest użytkownik, a także jego wzorce zachowania przy nawigacji i użyciu strony.:
   • przetwarzania komunikacji z tobą, twoich subskrybcji w serwisie i umożliwienia ci używania tej strony i innych powiązanych usług;
   • otwarcia i prowadzenia twojego konta i zapewnienia ci aktualnej, efektywnej i sprawnej usługi;
   • zarządzanie losowaniem nagród;
   • ogólnego prowadzenia serwisu
  • Google i DoubleClick DART cookie:
   • Google, jako zewnętrzny dostawca, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na tej stronie.
   • Korzystanie z plików cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie reklam do użytkowników na podstawie ich wizyty na tej stronie i innych miejsc w Internecie
   • Użytkownik może zrezygnować z używania plików COOKIE odwiedzając Polityka prywatności reklam Google i zawartości sieciowych
   • Korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych do wyświetlania reklam podczas odwiedzania naszej strony internetowej.
   • Firmy te mogą używać informacji (nie włączając Twoich danych, takich jak imię i nazwisko, adres, e-mail lub numer telefonu) o Twoich odwiedzinach na tej lub innych stronach w celu zapewnienia reklam o produktach i usługach, którymi użytkownik mógłby być zainteresowany.
   • Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i chcielibyście poznać swoje możliwości związane z nieużywaniem tej informacji przez te firmy, proszę odwiedźcie Network Advertising Initiative.
  • Rejestrując się i podając swoje dane, zgadzasz się na ich wykorzystanie jak określono powyżej.
  • Od czasu do czasu, Soccer Manager także monitoruje i nagrywa rozmowy telefoniczne dla celów szkoleniowych, i aby poprawić jakość usług dla ciebie.
  • Soccer Manager nigdy nie będzie zbierać poufnych informacji o Tobie bez Twojej wyraźnej zgody.
  • Zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 , w soccermanager są zarejestrowane informacje prokuratury Z1222362.
  • Jeżeli uważasz, że Soccer Manager posiada o Tobie informacje, których nie chcesz, żeby posiadał lub które są nieprawdziwe, prosimy o kontakt w formie jak poniżej. Soccer Manager poprawi bądź usunie te dane w rozsądnie możliwym do zrealizowania terminie.
  • Jeśli masz jakiekolwiek inne obawy o prywatność, tą politykę prywatności czy tą stronę, skontaktuj się z Soccer Manager w sposób opisany poniżej.

  Na górę

  Komunikacje marketingowe

  • Soccer Manager daje możliwość wyboru, czy chcesz Soccer Manager lub innych firm renomowanych skontaktować się z Tobą na temat przyszłych ofert, wydarzenia i nowych usług lub działań związanych, które mogą okazać się przydatne. Soccer Manager nie będzie sprzedawać lub handlować danych osobowych innym firmom, ale Soccer Manager chciałby na bieżąco informować o rozwoju sytuacji na stronie internetowej i niektórych grach i Soccer Manager chciałbyś podzielić się z innymi dane renomowanych firm, którzy mogą mieć ciekawe oferty i informacje dla Ciebie (wewnątrz lub poza UE).
  • Soccer Manager nie będzie wysyłał ci żadnych informacji handlowych ani przekazywał twoich danych personalnych osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania twojej zgody.
  • We currently contact customers via the following methods:
   • Email - unless you click the unsubscribe link in an email
   • Push - if you have one of our apps installed and have notifications enabled
  • You can manage your overall preferences through your account. You can opt out of specific channels via the instructions below:
   • To opt out of our emails, use the unsubscribe link within any email you receive from us
   • To opt out of push notifications from specific games, turn off notifications in the relevant app

  Na górę

  Ciasteczka

  • Soccer Manager używa ciasteczek 'cookies' na stronie internetowej . Cookies to metoda na uzyskanie informacji o tym kto odwiedził stronę internetową i używane jest cookies w celu poprawy strony internetowej i usługi które są dostępne dla ciebie . Jeśli nie chcesz używać plików cookies podczas korzystania z witryny należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej , aby nie akceptować cookies. Google powinno wiedzieć jak to zrobić , należy też pamiętać , że może to mieć wpływ na możliwość korzystania ze Strony internetowej i gier.
  • Jeśli nie wyłączysz "ciasteczek" strona zapyta o i będzie przechowywać dane takie jak imię i adres e-mail i może automatycznie umieszczać pewne informacje w subskrypcji lub formach komunikacji żebyś mógł używać strony wypełniając mniej formularzy.

  Na górę

  Płatny dla funkcji

  • Nasza gra jest darmowa, możesz jednak kupić dodatkowe usługi i funkcjonalności aby zwiększyć przyjemność z grania, między innymi ligi prywatne bez ograniczeń ("Płatny dla funkcji")
  • Płatny dla funkcji are features of the Web Site that may used subject to these terms and conditions and on the basis of the licence granted by these terms and conditions. These terms and conditions and your use of the Web Site do not give you any rights of ownership in any property whether tangible or intangible (including in any Opcja Płatna).
  • Płatny dla funkcji zawiera wirtualna waluta używaną na oraz jako część Strony ("Wirtualna waluta").
  • Wirtualna waluta może być wymieniona na inne Płatny dla funkcji i tylko jako część Strony Internetowej.
  • Wirtualna waluta jest Opcja Płatna i za Płatny dla funkcji nie możesz otrzymać pieniędzy w realnym świecie.
  • Przy zakupie Opcja Płatna kupujesz prawo do korzystania z Opcja Płatna wewnątrz, i jako część strony tylko, zgodnie z tymi warunkami
  • Warunkiem jest podstawowe określenie tych warunków oraz korzystanie z tej strony internetowej, która nie może i nie powinna pozwalać na formy zakupu, sprzedaży, form barteru, wymiany, , handlul, pożyczki, wynajmu lub w inny sposób poradzenia sobie w jakiś sposób z Opcja Płatna (w tym Wirtualna waluta) poza stroną internetową lub w inny sposób, że wyraźnie określonych powyżej mianowicie {wirtualnej waluty} mogą być wymieniane jedynie na niektóre inne wyznaczone Płatny dla funkcji , jak i w ramach strony internetowej.
  • Kolejnym warunkiem jest podstawowe określenie tych warunków, które nie są dopuszczane takie jak: kupowanie, sprzedawanie, formy barteru, wymiany, handlu, pożyczki, wynajmu lub inne sposoby poradzenia sobie w jakiś sposób z innym aspektami włączając w to konto strony internetowej, hasło lub nazwa użytkownika.
  • Płatny dla funkcji można zakupić za pomocą karty kredytowej lub debetowej, zapłaty przez telefon lub za pośrednictwem konta PayPal.
  • PLEASE DO NOT SEND CASH. SOCCER MANAGER MAY NOT ACCEPT CASH (BUT RESERVES THE RIGHT TO DO SO). SOCCER MANAGER WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR CASH, POSTAL ORDER, MONEY ORDER OR CHEQUE LOST IN THE POST OR SENT TO BUT NOT RECEIVED BY SOCCER MANAGER.
  • Płatny dla funkcji są reklamowane na naszej stronie, z podaniem informacji o cenie i sposobu zakupu.
  • Wypełnienie i wysłanie formularza dotyczącego zakupu Płatny dla funkcji, oznacza zgodę na ich zakup w podanej cenie ("Zamówienie").
  • Zamówienia są przedmiotem niniejszych warunków i zostanie to potwierdzone poprzez e-mail lub odpowiedź tekstu w zależności od sposobu płatności. Zamówienia są uznawane za przyjęte, gdy Soccer Manager wysyła potwierdzenie e-mail lub text SMS .
  • Soccer manager może anulować sprzedaż i nie dostarczyć Płatny dla funkcji jeśli jest to uzasadnione, może zablokować ci dostęp do Płatny dla funkcji w dowolnym czasie według własnego uznania.
  • Zakup Płatny dla funkcji to serwis, który rozpoczyna się, gdy Soccer Manager sprawia, że Opcja Płatna jest dostępne, po którym użytkownik nie jest uprawniony do anulowania zamówienia.
  • Jeśli nie możesz używać Opcja Płatna z powodu usterki w ramach strony internetowej Soccer Manager postara się zapewnić Ci wymianę, a jeżeli nie będzie w stanie tego uczynić, możesz mieć prawo do zwrotu poniesionych kosztów.
  • Wszystkie zakupy Płatny dla funkcji (wliczając Wirtualna waluta) są ostateczne i bezzwrotne, za wyjątkiem tych, które zostały inaczej określonej. W razie, gdy Soccer Manager będzie zobowiązany do zwrotu Płatny dla funkcji na podstawie niniejszego Regulaminu, wówczas zwróci na Twoje konto sumę, na jaką została obciążona Twoja karta kredytowa lub debetowa lub inną drogą, jaką dokonano płatności za Płatny dla funkcji i usunie Płatny dla funkcji ze Strony Internetowej (co może dotyczyć również światy gry lub kluby, z których korzystałeś i które powiązane są z Płatny dla funkcji).
  • Opłata zostanie wyświetlona na karcie kredytowej miesięcznego rachunku, wyciągu bankowego rachunku telefonicznego lub telefonu. Zamówienia kart kredytowych zostanie potwierdzone e-mailem i płacenie komórkowe potwierdzone jest odpowiedzią tekstową i jest to uznawane za przyjęte, gdy Soccer Manager albo wysyła potwierdzenie e-mail lub reagowania na tekst. Wszystkie dane do zamówienia i faktury będą przesyłane do karty kredytowej, karty debetowej lub telefonu komórkowego i adres rozliczeniowy nie adres wysyłki, gdzie się różnią.
  • Nie będzie opłat za wszelkie Zamówienia, które nie mogą być spełnione, oraz w stosownych przypadkach Soccer Manager ponowi kredyt na koncie żadnej kwoty potrąconej przez Soccer Manager nie będzie .
  • Soccer Manager nie może zagwarantować że Opcja Płatna będą zawsze dostępne.
  • WAŻNE: Bardzo się staramy zapewnić, aby wszystkie informacje na stronie były dokładne. Jakkolwiek, okazjonalnie, błąd może wystąpić. Jeśli Soccer Manager odkryje błąd który ma wpływ na ciebie Soccer Manager poinformuje cię tak szybko jak to możliwe. W takich sytuacjach Soccer Manager rezerwuje prawo do anulowania lub zawieszenia transakcji dopóki błąd nie zostanie poprawiony, i postaramy się zapewnić aby został on wyjaśniony jak szybko jest to możliwe, i aby taki sam błąd już się nie powtórzył.
  • Nie możesz kupić, sprzedać, podarować lub handlować kontem, lub oferować zakup, sprzedaż, podarowanie lub handel kontem lub Płatny dla funkcji, a wszelkie takie próby będą unieważnione.
  • Soccer Manager nie zezwala na żadne domniemane transfery na jakiekolwiek konto i/lub Płatny dla funkcji dokonywanych spoza Strony Internetowej, lub domniemanych sprzedaży, podarunków lub transakcji wymiennych w świecie rzeczywistym czegokolwiek, co pojawia się lub wywodzi się ze Strony Internetowej, za wyjątkiem przypadku, gdy uzyskana zostanie uprzednia pisemna zgoda na taką transakcję od Soccer Manager.
  • W związku z powyższym, nie wolno sprzedawać konta i / lub Płatny dla funkcji za pieniądze, lub wymienać tych elementów na wartośći spoza Stony. Każda próba aby to zrobić jest naruszeniem niniejszych Warunków i może spowodować zawieszenie lub zakończenie twojego korzystania z tej Strony.
  • Twoje regulaminowe prawa nie są naruszane przez te Warunki.

  Na górę

  Dlaczego różne metody płatności mają rożne ceny?

  zauważ że liczba Kredytów SM którą ci dajemy za tę samą cenę może być różna w zależności od metody płatniczej Długo zastanawialiśmy się na tą decyzją i jest to wynikiem ofert od różnych firm do świadczenia różnych usług płatniczych. Prowizja zależna jest od kraju pochodzenia. Możemy rozdawać Kredytów SM równo między wszystkich metod płatności za pomocą średniej z różnych procentach wypłaty, ale nie chcemy karać i podnosić ceny na naszych najtańszych formach płatności, chcemy przekazać w tym największą korzyść dla Ciebie Kredytów SM.

  Na górę

  Ogólne Regulamin

  • Warunki te stanowią całość porozumienia między użytkownikiem i Soccer Manager i ma zastosowanie do wykluczenia wszystkich innych zasad lub warunków umowy, które mogą Ci zaproponować.
  • Brak implementacji jakiegokolwiek z tych warunków nie będzie uważany za rezygnację z tegoż warunku lub prawa.
  • Jeśli jakakolwiek część tych Zasad okaże się niemożliwa do wyegzekwowania, zostanie zmieniona w taki sposób aby możliwie wiernie oddać jej intencje a pozostałe warunki zostaną utrzymane w mocy.
  • Witryna powstała z myślą o Wielkiej Brytanii i nie przewidziano żadnych gwarancji pod względem dostosowania Witryny do przepisów prawnych innych państw.
  • Zastosowanie Soccer Manager i niniejszych Warunków podlegają praw Anglii, które regulują w sposób wyłączny interpretacje , stosowanie skutków wszystkich powyższych uprawnień, wykluczeń, licencji i warunków użytkowania i będą interpretowane zgodnie z prawem Anglii i strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.
 • Angielska wersja zasad użytkowania jest jedyną posiadającą wagę prawną, tłumaczenia służą tylko jako źródła odniesienia.
 • Na górę

  Dodatkowe Warunki użytkowania Google Maps

  • Używając Soccer Manager Google Maps, zgadzasz się na przestrzeganie zasad Google Warunki użytkowania.

  O Soccer Manager

  • Soccer Manager Limited
  • Firma zarejestrowana liczbą: 05271374
  • Zarejestrowano adres firmy: Soccer Manager Ltd, Shorrock House, 1 Faraday Court, Fulwood, Preston, England, United Kingdom PR2 9NB.

  Na górę

  21 maj, 2018

  Możemy w dowolnym momencie zmienić te warunki i zasady bez informowania o tym.

  Proszę regularnie sprawdzać.

  Dalsze użytkowanie Soccer Manager po wprowadzonej zmianie oznacza Twoją akceptację zmian.

  Na górę

  Warunki użytkowania | Kodeks postępowania | Polityka Prywatności | Mapa strony | O Nas | Skontaktuj się z Nami

  © 2005-2018 Soccer Manger Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki firmowe są własnością ich posiadaczy.